drs_kupienin@tarnow.opoka.org.pl

Kupienin 35, 33-221 Mędrzechów

+48 14 643 73 10

DRS

28 listopada 2023

Dotacja celowa Skarbu Państwa -Wojewody Małopolskiego – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1)

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacja celowa Skarbu Państwa -Wojewody Małopolskiego – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1)

 

Dotacja na dofinansowanie zadania własnego Powiatu Dąbrowskiego tj. na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w celu zagwarantowania właściwej opieki mieszkańcom Domu Radosnej Starości w Kupieninie i Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

 

Data podpisania umowy: 06.11.2023r.

DOFINANSOWANIE: 144.000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 180.000,00zł

Kontakt

Kupienin 35

33-221 Mędrzechów

(48) 14 643 73 10

drs_kupienin@tarnow.opoka.org.pl

Nr konta Domu

Santander Bank Polska S. A.

16 1500 1748 1217 4003 4587 0000

Media społecznościowe