Media społecznościowe

16 1500 1748 1217 4003 4587 0000

Santander Bank Polska S. A.

Nr konta Domu

drs_kupienin@tarnow.opoka.org.pl

(48) 14 643 73 10

Kupienin 35

33-221 Mędrzechów

Kontakt

W  dzień przed Środą Popielcową siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Wynagradzających Najświętszemu Obliczu Pana Naszego Jezusa Chrystusa obchodzą Uroczystość  Najświętszego Oblicza Pana Jezusa. Mieszkańcy i pracownicy Domu Radosnej Starości wspólnie z siostrami brali udział w uroczystej mszy świętej odpustowej celebrowanej przez ks. Bogusława Woźniaka i o. Graduszewskiego

Odpust

16 lutego 2021
DRS, DPS, Kupienin

DRS

+48 14 643 73 10

Kupienin 35, 33-221 Mędrzechów

drs_kupienin@tarnow.opoka.org.pl