drs_kupienin@tarnow.opoka.org.pl

Kupienin 35, 33-221 Mędrzechów

+48 14 643 73 10

DRS

12 maja 2021

Żegnamy naszego kapelana ks. Stanisława Saładygę

Ksiądz Stanisław Saładyga pracował jako kapelan w Domu Radosnej Starości im. Jana Pawła II w Kupieninie od 01.10.2005 r.  Przez 15 lat pracy swoją posługą kapłańską wspierał duchowo osoby starsze i dotknięte cierpieniem. Dał się poznać jako osoba ciepła, życzliwa, serdeczna i wrażliwa, ukierunkowana na potrzeby drugiego człowieka. Codziennie odprawiał
w tutejszej kaplicy mszę świętą i codziennie w swoich krótkich, ale jakże pięknych kazaniach przybliżał nam Boga.  Ubogacał życie duchowe osób tu mieszkających. Udzielał sakramentów świętych osobom potrzebującym. Niejednokrotnie wzywany był do osób umierających. Udzielał sakramentu pokuty i pojednania, komunii świętej  i ostatniego namaszczenia. Wspierał, pocieszał, umiał słuchać. Zawsze traktował mieszkające tu osoby indywidualnie
i z wielkim szacunkiem. Był ich spowiednikiem, powiernikiem, a także przyjacielem. Towarzyszył mieszkańcom domu pomocy nie tylko w dni powszednie, ale także i w święta –
w wieczór wigilijny i w poranek wielkanocny. Aktywnie uczestniczył w uroczystościach organizowanych przez mieszkańców i pracowników. Był blisko związany nie tylko
z mieszkającymi tu podopiecznymi, ale również z pracującymi tu ludźmi i siostrami zakonnymi ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek.

Śmierć księdza Stanisława to dla nas WSZYSTKICH ogromna strata. 
Z głębokim żalem żegnamy nie tylko naszego kapelana, spowiednika, ale i wielkiego
i prawdziwego przyjaciela. Pozostawiłeś po sobie ogromny smutek i pustkę. Żegnamy Cię Księże Stanisławie i ufamy że jesteś już w Domu Naszego Ojca.

Kontakt

Kupienin 35

33-221 Mędrzechów

(48) 14 643 73 10

drs_kupienin@tarnow.opoka.org.pl

Nr konta Domu

Santander Bank Polska S. A.

16 1500 1748 1217 4003 4587 0000

Media społecznościowe